Anatomie Andoriánů

Andoriáni jsou humanoidní rasa, která v sobě kombinuje některé rysy hmyzu s vlastnostmi savců. Mají vnitřní kostru jako lidé, ale také mají exoskelet, jako hmyz, který slouží k ochraně končetin a těla. Jsou vyšší než lidé a pozoruhodné jsou jejich modrá kůže a tykadla.

Muži-Andoriáni jsou vysocí kolem 2,4 metru a váží asi 102 kg. Ženy mají asi 2,1 metru a 90 kg.

Modrou barvu jejich kůži dodává kožní barvivo HZB-41, které obsahuje velké množství neradioaktivního kobaltu. Většina Andoriánů má bílé vlasy, ale malé množství (asi 15%) Andoriánů má vlasy černé.

Andoriánský zrak je spoluprácí dvou orgánů: očí a tykadel (tykadla se také podílejí na sluchu). Andoriánské oči nejsou schopny vnímat barvy, sítnice je tvořena tyčinkami citlivými na světlo, kterými lze vnímat jen rozdílné odstíny šedi, ale jsou také příčinou perfektního 3D smyslu. Čípky v tykadlech jsou receptorem pro barevné vnímání a jsou schopni zachytit kompletní barevné spektrum viditelné pro člověka a navíc některé vlnové délky infračerveného světla. Díky tomu, že mají 4 orgány zraku, mají mnohem přesnější zrak než většina humanoidních ras.

Andoriánský sluch je také lepší než lidský, neboť na sluchu se podílí uši a tykadla. Omezením tykadel je, že jsou směrové, takže musí být otočeny směrem ke zdroji zvuku. Na druhou stranu, mají široký frekvenční rozsah.

Díky tomu všemu je velmi těžké ukrýt se před Andoriánem, dokonce i v naprosté tmě.

Andoriánská tykadla jsou velice citlivá na bolest, protože je zde mnoho nervů. Takže ve Hvězdné flotile, když provádí nácvik boje, jsou ve skutečné bitvě nebo dělají jinou aktivitu, při které by si mohli poranit hlavu a tykadla, používají speciální helmy. Avšak, pokud Andorián přijde ke zranění tykadla, není to důvod ke smrti, jak se laici domnívají.

Andoriánské pohlavní orgány jsou podobné stavbou a funkcí lidským - s tím rozdílem, že muži mají 2 penisy. Jeden větší plní sexuální fukci, menší slouží k vyměšování. Při použití jednoho tělo brání funkci druhého. ( podrobnější informace o andoriánské sexualitě najdete zde... )

Andoriáni jsou silnější a mají větší kapacitu plic než lidé, což je způsobeno řidší atmosférou a větší gravitací než na Zemi. Jejich síla je mezi lidskou a Vulkánskou a mají podobnou vytrvalost jako Vulkáni. Na planetách s řidší atmosférou jsou Andoriáni výkonnější než lidé. Andoriáni mají nejrychlejší reakce ze všech ras Federace, rychlejší než lidé a dokonce rychlejší než Vulkáni.

Andoriánský život trvá kolem 130 andoriánských let (asi 180 lidských let), nejstarší Andorián všech známých dob se dožil 256 pozemských let. Andoriáni se rodí z vejce. Toto vejce je nejdříve 11 měsíců v těle matky a pak 1 až 2 měsíce po snesení vejce se narodí nový Andorián, přičemž je běžné, že žena snese více vajec (přeneseně lze mluvit o dvoj-, troj- i vícerčatech). Po tuto dobu potřebují neustálou péči. Ačkoliv jsou dospělí velmi vytrvalí, andoriánské novorozeně je velice slabé, slabší než lidské, a potřebuje mnoho péče. Je běžné, že ihned po narození je novorozenec umístěn v inkubátoru, kde je kontrolována jeho teplota, tep, dýchání a trávicí ústrojí; zde zůstávají do 5. týdne života. Většina matek je vždy velmi blízko inkubátoru již od 10. měsíce těhotenství. Úmrtnost novorozenců. kteří nejsou umístěni do inkubátoru je 27 %.

Slabinou Andoriánů je to, že nemají moc vyvinutý termoregulační systém, takže mají problém s udržením tělesné teploty při vnější teplotě přes 30 °C. Tělesná teplota Andoriánů je 29 °C a optimální vnější teplota je pro ně 17 °C. I když optimální teplota pro Andoriána není tak nízká, jakou by Tellarité považovali za dobrou, problém nastává, když vnější teplota přesáhne 30 °C: Andoriánské tělo produkuje velké množství enzymů na vyrovnání teplot, které způsobují podrážděnost. Čím vyšší teplota, tím podrážděnější Andorián je. To je hlavní důvod, proč Andoriáni instinktivně staví své domy a města v podzemí: je tam více chladno a lépe zde můžou udržovat tělesnou teplotu.


Psychologie Andoriánů

Pro změnu žena Andoriáni jsou velmi inteligentní rasa, která má velký smysl pro povinnost a disciplínu. Je to také jedna z mála ras, která si vyvinula warp pohon sama. Andoriáni mají raději manuální práce, cítí se při nich lépe. Jsou stoičtí a vyhýbají se příliš hlubokým osobním vztahům. Ač Andoriáni preferují manuální práci, umění považují za velmi důležitý prvek kultury a rozvíjejí umění stejně jako vědu. Andoriánští vědci mají velmi dobré jměno ve Federaci, neboť vyvinuli mnoho technologií. Andoriáni jsou od přírody válečníci, ale v průběhu vývoje se naučili ovládat tuto vlastnost. Hodně v tom pomáhá logika. Avšak jejich agresivita je způsobena tím, že mají Andoriáni přebytek energie; stejně jako Vulkáni, kteří kdysi byly válečnickou - dá se říci násilnickou - rasou. Avšak během vývoje Andoriáni tuto násilnickou energii začali vynakládat do práce.

Andoriáni většinou zachovávají chladnou hlavu, myslí a jednají racionálně, avšak také pod vlivem emocí, čímž se odlišují od Vulkánů. Někdy však můžou být podrážděni bez zjevného důvodu. Ale důvody jsou, můžou být dva. Prvním je, že Andoriáni nad sebou ztrácí kontrolu vlivem vysokých teplot, kdy jejich tělo vyplaví množství enzymů a Andoriáni se stanou podrážděnými. Druhým důvodem může být to, že andoriánská kultura dodržuje přísné tabu na známky lehkomyslnosti. Andoriáni neskrývají, co si o druhých myslí, ale dávají to najevo diskrétním způsobem.

Andoriáni mají rozdílný smysl pro humor než lidé a někteří tvrdí, že Andoriáni nemají smysl pro humor. To ale není pravda. Andoriánům se nezdá vtipné to co lidem, a naopak lidem nepřijdou vtipné andoriánské "vtípky", protože Andoriáni mají velmi specifický humor.

Andoriáni rozvíjejí svou logiku, aniž by zavrhovali emoce.


Fyziologie

Andoriánská fyziologie je velmi podobná fyziologii ostatních humanoidních druhů s většími či menšími odchylkami.

Oběhový systém - Andoriánská krev je podobná lidské v tom, že je červená a obshuje hemoglobin. Jejich srdce má šest částí - čtyři síně a dvě komory. Každá komora pumpuje krev jak do horní tak do dolní aorty. Dále se přes tepny zásobují krví orgány a svaly.

Dýchací systém - Andoriáni mají čtyři plíce asi poloviční velikosti oproti lidským. Andorián dokáže přežít i s jednou plící. Každá plíce napojena na vlastní srdeční síň.

Trávící systém - Andoriánský trávící systém je stavbou podobný lidskému, ale je efertivnější a dokáže z potravy získat více živin. To ale také znamená, že je více náchylnější k otravám toxickými látkami, což je také způsobeno menšími játry a ledvinami.

Kostra - Andoriánský endoskelet je díky své struktuře pevnější než lidská kostra. Kosti jsou tenčí, tím i lehčí, ale jejich buňky jsou spojeny velmi silně. Andoriáni také mají exoskelet, který má vlastnosti kůže, dokud nepřijde do styku s hormony, které jsou vylučovány Telmukovým orgánem. Po kontaktu se exoskelet stane pevným kvůli ochraně, ale přesto stále pružným kvůli snadnému pohybu.

Svalstvo - Andoriáni mají výrazně odlišné svalstvo oproti lidem. Svaly jsou menši a lehčí, neobsahují žádné žily ani tepny. Krev se ve svalu pohybuje díky houbovité struktuře svalu. Svalové buňky jsou silně spojeny, což umožňuje Andoriánům zvednout břemena 3x těžší, než sami váží. Pokud Andorián váží 90 kilogramů, uzvedne břemeno kolem 270 kg ( samozřejmě, že se zadýchá ). Svaly mají lepší vlastnosti - pomaleji se unavují, rychleji regenerují.

Telmukův orgán (a Stav zuřivosti) - Telmukův orgán vyměšuje hormony jakou andoriánský adrenalin a jiné hormony, které dávají Andoriánům bojové schopnosti, které mají. Kdyby byl tento orgán poškozen, Andorián by bezpochyby v bitvě zahynul. Díky moderní technologii lze tento orgán nahradit umělým implantátem, což se uplatňuje hlavně ve stáří. Pokud je Andorián překvapen, zaskočen, má velký strach a v jinch situacích podobných bitvě, tento orgán zapracuje naplno. V první řadě se zpevní exoskelet . Dále se omezí průtok krve do kůže, aby se v případě poranění omezily ztráty krve. Naopak se zvyšuje průtpk krve mozkovými centry, které řídí násilné chování (problém je ale v tom, že takový Andorián má tendence zabít vše v okolí) a zvyšují rychlost. Takovýto stav je nazýván "Stavem zuřivosti". Říká se, že ve stavu zuřivosti se posilují psychokinetické schopnosti. Telmukův orgán je také odpovědný za regeneraci orgánů.

Tykadla - Pravděpodobně nejznámější částí andoriánského těla jsou tykadla (všimněme si, že i jiné rasy mají tykadla, ale Andoriáni jsou nejznámější). Mají je všichni Andoriáni na vrcholku hlavy, různí se tvarem. Najdeme zde následující smyslové receptory: Barevné vidění (oči jsou barvoslepé), sluch, hmat, čich (tykadla jsou napojena na nosní dutinu), senzory atmosférického tlaku (Andoria je větší než Země a má řidší atmosféru, proto je třeba kromě uší ještě další "pomoci", zvláště pak ve dnech, kdy je vyšší atm. tlak než na Zemi), senzory teploty, magneticky citlivé buňky a také radiační a energetické senzory. Tykadla jsou tvořeny svalovou hmotou pokrytou exoskeletem.