Historie Andoriánů

Andoriánská rasa se vyvinula na jižním kontinentu, Mangea, během Doby ledové. V té době pokrývaly kontinent ledovce a ledová pole, a to je pravděpodobně důvod, proč mají Andoriáni problémy při teplotách nad 30 °C. Je-li Andorián vystaven takovým teplotám, stávají se mnohem podrážděnějšími se sklony k agresivnímu chování. Průměrná teplota andoriánského těla je asi 29 °C. Již od těchto dob si Andoriáni staví svá obydlí v podzemí, je to asi instinktivní snaha žít v chladějších podmínkách. Pouze některé továrny jsou na povrchu.

Později některé kmeny migrují severněji a nacházejí zde hojnost jídla i půdy. Avšak při dosažení rovníku způsobí vyšší teplota, že jsou mnohem agresivnější. V této době se rozvíjí zemědělství a zatímco centrání kmeny žijí kočovným životem, na jihu vznikají první města. Centrální kmeny zaostávají v technologickém vývoji, pravděpodobně kvůli vysoké teplotě, protože jsou velmi agresivní a bojují o zemi a jídlo, ač mají všeho dostatek. Dále tyto kmeny podnikají válečné výpravy na jih, kde však během nižší teploty doslova vychladnou a vždy je vyjednáváním dosaženo přechodného míru. Některé kmeny pokračují s migrací severněji a usidlují se v severní části planety, kde je nižší teplota, podobná jako na jihu. Tyto kmeny ze začínají zabývat zemědělstvím a staví si města, podobně jako jižní kmeny.

Během tohoto období se Andoriáni učí základy zemědělství, chovu zvířat, výroby a zpracování bronzu, kamenictví a obchodu. Rozvoj jde u severních a jižních kmenů rychleji a plynuleji než u centrálních kmenů, ale rozdíly nejsou propastné. Obchod mezi kmeny se pomalu rozvíjí.

Osídlení se koncentruje v oblastech s přírodní vodou. Protože Andoria nemá oceány jako Země nebo Tellar, osídlení je u řek a jezer, které se na planetě vyskytují. Jídlo a podnebí na severu a jihu bylo moc odlišné od centrální oblasti, ale Andoriáni dokázali vymyslet velmi účinné techniky v zemědělství a lovu.

Na ochranu proti výpravám z centrální oblasti vznikají na jihu Města Uprchlíků. V těchto městech mohl každý Andorián, který někoho zabil hledat odpuštění. Přidal se zde k obranným jednotkám na dobu 10 let. Tato města pak chránili jižní oblasti proti agresorům a díky této obraně se mohli jižní kmeny věnovat vědě a technice. Jeden z prvních starostů jednoho z měst zavedl územně omezenou kontrolu podnebí pro příznivější podmínky po co nejdelší roční dobu a úspěch této technologie vedl k sjednocení jižních kmenů a následnému sjednocení celé planety pod jednoho vůdce.
Zajímavé je, že Andoriáni zavedli celoplanetární jednotu ve stejný pozemský rok, kdy Spojené státy započaly svou Občanskou válku - 1861.

Andoriáni jsou taky jedna z mála ras, která si vyvinula sama warp pohon. Předtím, něž poznali lidskou rasu si Andoriáni založili Hvězdný klan, složený z nejlepších vědců všech klanů. Tento klan založil Andoriánský výzkumný program na prozkoumání místního hvězdného systému, který vedl k založení konfederace třinácti planet. První kontakt Andoriánů s lidmi v roce 2118 nedopadl zrovna nejlépe, byl ukončen tím, že Andoriánská loď vystřelila na pozemskou průzkumnou loď a zabil její čtyřčlennou posádku. Naštěstí dříve, než si obě strany stihly vyhlásit válku, navštívila je mírová delegace Vulkánů, rasy, kterou lidé i Andoriáni poznali jen o několik let dříve. A protože jsou Andoriáni bytosti veskrze logické, Vulkáni s nimi našli shodu a válka byla zažehnána. Andoriáni se také připojili k alianci Lidí, Vulkánů a Alpha Centauranů. O několik let později po vstupu Tellaritů do aliance bylo zajištěno vše nezbytné pro silnou vojenskou alianci. Jako výsledek těchto snah vznikla v roce 2161 Spojená federace planet.